Tyra Kleen

Formgivning och foto av bok om konstnärinnan Tyra Kleen. Det här var jobb utöver det vanliga! Att få lära känna denna spännande sekelskifteskvinna som vågade gå sin egen väg och att få äran att jobba tätt samman med de fyra kluriga och kunniga författarna som gav olika vinklingar på Tyras konstnärskap var helt outstanding! Boken blev klar lagom till vernissagen av utställningen “Två konstnärskap i vår tids ljus” på Östergötlands museum sommaren 2016.

Tyra Kleen levde vid förra sekelskiftet och anses vara en av våra främsta svenska kvinnliga symbolister.

Bokens baksidestext: “Tyra Kleen 1874-1951. Att sammanfatta en persons innersta väsen med ett enda ord är naturligtvis inte möjligt, men inget annat ord kan bättre beskriva konstnärinnan Tyra Kleen än frihetslängtande.

Den frihet Tyra Kleen sökte var frihet från mannens dominanta ställning och familjelivets instängdhet, frihet från den dogmatiska religionens regler, industrisamhällets ekonomiska logik, naturvetenskapens lagbundenhet och den realistiska konstens själlösa avbildning. Det var inget enkelt vägval för en kvinna vid förra sekelskiftet, men hon var beredd att fullt ut ta konsekvenserna av det.

Genom fyra personers ögon berättar den här boken den fascinerande historien om konstnärinnan Tyra Kleen. ”Jag är vagabond av födsel och ohejdad vana”, lär hon ha sagt. Tyras konstnärliga och litterära skapande tog henne långt från Sverige – till Frankrike, Italien, Indien, Sri Lanka, Java och Bali.

Hon var synnerligen produktiv och mycket uppmärksammad på sin tid, med framgångsrika utställningar i hela världen. Trots det har hennes liv och verk fallit i glömska. Kanske på grund av att hon själv valde att testamentera sin stora samling konst, skisser och dagböcker till Riddarhuset med förbehållet att den inte fick öppnas på 50 år. Nu har större delen av samlingen hittat hem till Valinge igen. Tyra har återvänt!”

Författare: Niclas Franzén, Kerstin Gullstrand Hermelin, Elisabet Lind och Karin Ström Lehander


Foto: Bobo Lindblad


Formgivning: Mette Lindblad

Tyra Kleens verk ställdes ut på Waldemarsudde 2015, Östergötlands museum 2016, Thielska galleriet 2018 och Millesgården 2019.

Mer om Tyra Kleen: