Utanför vanligheten

Foto och formgivning av boken “Utanför vanligheten”. Boken handlar om hur det är att leva med neuropsykiatriska funktionsvarianter, som till exempel ADHD och Aspergers syndrom. Tio personer berättar själva om sina erfarenheter och liv. Om svårigheter och krockar med de samhällsstrukturer som de inte ryms inom, men också om speciella tillgångar och förmågor. De flesta har blivit intervjuade, några har skrivit själva.

Detta är ett mycket speciellt och viktigt jobb för oss. Mest för att vi fick lära känna en härlig spretig grupp människor som utsått de värsta kränkningar ni kan tänka er men som också sträckt på sig, hittat sätt och lösningar på hur man kan leva utanför “vanligheten”. Inte utan problem givetvis och periodvis med stor smärta, men ändå med en alldeles speciell stolthet. Detta är våra svenska hjältar!

Varför kan vårt samhälle inte bättre ta tillvara dessa ofta specialbegåvade människor som faller lite utanför ramarna? Vad är egentligen normalt? Har vi inte alla en släng av asperger, bara i lite mindre omfattning?

Den här boken är viktig! Den ger ett innifrånperspektiv om hur det är att leva med olika funktionsvarianter. Boken kan hjälpa andra med dessa diagnoser, anhöriga, skola, arbetsförmedlingar, socalförvaltningar, arbetsgivare med flera.

Redaktör och huvudförfattare: Anna Lytsy
Projektledare Attention KFV: Susanna König, Anne Sjöberg och Eva Nagy
Foto: Bobo Lindblad

Formgivning: Mette Lindblad
Anna Lytsy